آشنایی با دکتر الهام توکلیان

دکتر الهام توکلیان متخصص دندانپزشکی کودکان و‌ نوجوانان، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. وی با بیش از ده سال سابقه کار، در مطب تخصصی کودکان مشغول به انجام کلیه خدمات دندانپزشکی به صورت تخصصی برای کودکان می باشد. همچنین درمان کودکان مضطرب، غیرهمکار و یا کودکان خاص توسط ایشان تحت بیهوشی و یا آرام بخشی عمیق در مراکز مجهز بیهوشی انجام می گردد.

مشاوره حضوری با بهترین دندانپزشک کودکان در تهران

    دکتر الهام توکلیان

    مقالات دندانپزشکی کودکان

    نظرات بسته است.